Aradığımız özellikler 

  • Finansal İstikrar 

Ulusal dağıtım ağını kurmak önemli bir girişim olup ulusal ana ortak güçlü bir finansal geçmişe sahip olmalı ve işletmenin geleceği için yatırım yapmaya hazır olmalı. 

  • Türkiye’nin coğrafik merkezinde konumlanma

İdeal olarak ulusal  ana ortak ülkenin ana ulaşım güzergahlarına  yakın olarak konumlanmış bir depoya sahip olmalı. Bu ülkenin her bölgesinden gelen üyelerin sevkiyat merkezine  kolay ulaşımı için önemli bir kriter. 

Bazı durumlarda etken faktörlere bağlı olarak birden fazla sevkiyat merkezine ihtiyaç duyulabilir. Bu etkenlerden bazıları; ülkenin coğrafik büyüklüğü, arazi ve altyapısal olarak tüm bölgelere  ticari ve hizmet  seviyesi  olarak ulaşım olanağı. 

  • Tutku, performans ve ilerleme azmi

Seçilen ulusal ana ortak  Pan-Avrupa  dağıtım ağının genişlemesine dahil olacak olup ağ içerisindeki en iyi uygulamaların paylaşımına sahip olacak. İş alanımız sürekli hareket halinde olup aradığımız ortak esnek ve dinamik bir yaklaşıma sahip, yeni ve öncü girişimlere açık ve bunun yanında bütün bu gelişimlere dahil olma gayreti içerisinde olmalı. 

  • Kurulum aşamasında gerekli sayıdaki nakliyecilerin istihdam edilmesi 

Başarılı bir dağıtım ağının kurulması için  ağın  ülkenin tüm bölgelerini  kapsaması önemli. Seçilen ulusal ana ortağın yerel nakliyecilerle güçlü iş ilişkilerine ve nakliyecilerin 'iyi bir operatör' olarak saygınlığına sahip olmalı. Bunun yanında büyüme ve servis mükemelliği  hedefi ile bir bütünün parçaları olarak çalışma kültürüne sahip saygın bir dağıtım ağı kurma yetisine  vakıf olmalı. 

  • Yeniliklere açık ve esneklik

İşletmenizi büyütme, genişletme  ve yeni  iş alanları yaratma hedefinde olmalısınız.  Ulusal ana ortağımız Pan- Avrupa dağıtım ağının genişlemesi çerçevesindeki gereksinimleri yerine getirmeli ve bunun sonucu  olarak büyümenin getirilerinden de faydalanmış olacaktır. 

  • Bağımsız nakliyecilerin  biraraya getirilmesi  ve bunun devamlılığının sağlanması  azmi ve vizyonu 

İş  modelimiz  varolan geleneksel dağıtım şekillerini değiştirip genişletmek. Ulusal ana ortak birden çok kullanıcının dahil olduğu bir ağı kurma ve kontrol etme  azmi ve ruhuna sahip olduğunu göstermeli.

  • Birden çok kullanıcın dahil olduğu dağıtım ağının ülke içerisindeki  kurucusu ve lideri  olma isteği 

Seçilen ana ortak güçlü bir iradeye başarılı olma azmine ve güçlü bir dağıtım ağının kuruluşu ve gelişiminde teşvik edici olmalıdır. Ulusal ana ortak hizmet kalitesinin yüksek tutulması ve ilerlemesinden emin olmalı  ve her konuda gerçek bir girişimci ruhuna sahip olmalı.