Ulusal Model

'Hub and Spoke'  operasyon modeli ile Pall-Ex, tüm ülke genelinde dağıtım servisi sağlamaktadır. Her bir ulusal ana ortak (PNP) ülke merkezinde yeralan sevkiyat merkezinin işletiminden sorumludur. 

'Hub and spoke'  sistemi bağımsız nakliye firmalarından oluşmakta olup dağıtım ağında üye depolar olarak varolmaktalar.

 Sevkiyat merkezi, yüklemeleri üyeleri için ayrıştırıp konsolide etmekte olup bunun yanında dağıtım ağının tüm idari işlevlerinden sorumludur. Üye depolar ülkenin tüm bölgelerinde yer almakta olup birlikte çalışmak suretiyle kaynaklarını biraraya getirerek  paletli  nakliye dağıtımının en efektif yöntemini sağlamaktadırlar.

Üyelerin sorumluluğu kendi bölgelerinde bulunan müşterilerden yüklemeleri alıp sevkiyat merkezine getirmeleri ve buradan aldıkları yüklemeleri de müşterilere teslim etmektir.