Her bir Pall-Ex grubu üyesi müşterilerden  topladıkları emtiaları sevkiyat merkezine getirir. Burada yüklemeler gidecekleri varış noktalarına  göre çapraz sevkiyat ile ayrıştırılarak ilgili bölgeye ait üye nakliyecinin aracına yüklenir. Bu etkili yöntem sayesinde müşteriler tek bir palletten kısmi yüklemelere kadar her çeşit yüklemelerini İngiltere ve Avrupa geneline gönderebilirler. Aracın farklı bölgelerden gelip aynı noktaya giden yüklemlerle paylaşılması suretiyle nakliye maliyetlerinde önemli bir düşüş olur.

 

Bölgesel toplama ve konsolidasyon 
Üye depot müşteriden yüklemeyi alır ve konsolide eder 

Sevkiyat merkezine aktarım 
Üye depot günün belirlenen saatinde müşteri yüklerini Pall-Ex sevkiyat merkezine ulaştırır

Sevkiyat merkezinde çapraz sevkiyat 
Pall-Ex sevkiyat merkezi ayrıştırılan yüklemeleri üye depot tırlarına geri yükler 

Giden yüklerin organizasyonu ve yükleme 
Nakliyeci depot emtiaları kendi merkezine götürür ve oradan müşterilere teslimatını yapar.